Historia sztuki

"Lublin mniej znany - ciekawe miejsca, ciekawi ludzie" - gra terenowa

Dostępnych miejsc

15/33
Projekt nie aktualny

Szczegóły projektu

Kierownik projektu: dr hab. Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL i dr Anna Głowa
Współorganizatorzy: dr hab. Aneta Kramiszewska, prof. KUL; dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL; dr hab. Krzysztof Gombin, prof. KUL; prof. dr hab. Lechosław Lameński; dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Data rozpoczęcia: 30 09 2017
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Godzina zakończenia: 15:00
Nauka: Nauki humanistyczne
Dziedzina: Historia sztuki
Przedmioty szkolne:
Adresaci: Gimnazjum, Szkoła średnia
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Sala: kościół św. Mikołaja na Czwartku
Forma wystąpienia: Warsztaty
kierownik projektu Studenci
konieczność rezerwacji TAK

Miejsce projektu

Miasto: Lublin

Wydział Nauk Humanistycznych, kościół św. Mikołaja na Czwartku
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. Michała Słowikowskiego 1, 20-001 Lublin

O CZYM?

Zbiórka o godz. 10.00, kościół św. Mikołaja na Czwartku. Gra terenowa dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych historią sztuki i historią Lublina. Organizatorzy: pracownicy i Instytutu Historii Sztuki KUL i studenci (głównie Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki). Trasa: od Czwartku przez Stare Miasto do Placu Litewskiego. Zagadki na trasie związane będą przede wszystkim z wiedzą z zakresu historii sztuki, ale również ze znajomością dziejów Lublina. Zwiedzaniu ciekawych miejsc towarzyszyć będzie możliwość spotkania ze związanymi z tymi miejscami ciekawymi ludźmi. Partner wydarzenia: Ośrodek "Brama Grodzka" - Teatr NN.

SŁOWA KLUCZOWE

Lublin, historia Lublina, zabytki Lublina, historia sztuki, ciekawe miejsca, ciekawi ludzie

Masz pytania lub propozycje