Lubelski Festiwal Nauki

Projekty

tytuł projektu

opis

Wycieczka po Bibliotece WZ KUL. Zwiedzający będą mieli okazję poznać pracę bibliotekarza „od kuchni” docierając do najbardziej skrytych miejsc budynku, na co dzień dostępnych tylko dla pracowników biblioteki. Przedstawione zostaną także najnowsze technologie wspomagające pracę bibliotekarzy oraz ułatwiające korzystanie z biblioteki. Będzie można zobaczyć najciekawsze książki zgromadzone w bibliotece m.in. encyklopedię Brytanica, czy książkę przepisaną na maszynie w czasie kiedy papier był reglamentowany, na pewno coś ciekawego J Dla młodszych dzieci przewidujemy zajęcia praktyczne np. opracowanie książeczki pod względem formalnym i rzeczowym (pieczętowanie, naklejanie nalepek). W trakcie zwiedzania będzie można odpocząć na tarasie. Serdecznie zapraszamy. Czytaj więcej

zobacz projekt

opis

W ramach projektu uczestnicy pokazu będą mieli możliwość zapoznania się z dawnymi metodami stosowanymi do diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych, takich jak diagnostyka układu zawieszenia, układu zapłonowego, prawidłowości wyważenia kół, geometrii nadwozia pojazdu. W drugiej części zaprezentowane zostaną odpowiadające im metody wykorzystujące nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową.

zobacz projekt

opis

Budowanie własnego wizerunku nabiera dziś szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście wystąpień publicznych, jak również rozmów kwalifikacyjnych na różnego typu stanowiska, a także ogólnie budowania relacji i kontaktów międzyludzkich.Warsztaty charakteryzują się ciekawymi ćwiczeniami wprowadzającymi uczestnika w zagadnienia autoprezentacji i rozwijania samoświadomości. Warsztat pełni świetną propozycję pozwalającą pozbyć się gestów lub przyzwyczajeń, które niekorzystnie wpływają na własny wizerunek. Wypracowanie nowych nawyków lub zaakcentowanie atutów osoby pozwoli pełniej zaprezentować swoje kompetencje i podnieść atrakcyjność na rynku zawodowym, naukowym, a także w innych dziedzinach ży cia. Czytaj więcej

zobacz projekt

opis

Rozpoznawanie znaków pieniężnych - eliminowanie falsyfikatów: - zabezpieczenia i cechy banknotów - skala zjawiska - projekt realizowany przy współpracy NBP

zobacz projekt

opis

Omówione zostaną formy werbunku stosowane przez sekty. Pogrupowane zostaną one w następujące kategorie: metody wpływu emocjonalnego, metody kamuflażu, metody autorytetu. Da to słuchaczom ogólny pogląd na tytułowy temat, a jednocześnie przekaz będzie miał walor profilaktyczny.

zobacz projekt

opis

Seniorzy są ważną grupą konsumentów, a firmy prześcigają się w ofertach adresowanych właśnie do nich. Jaki jest marketing 65+? Jak nie zginąć na zakupach (także w sieci) i jak nie dać się oszukać i rozpoznać czy reklama mówi prawdę?

zobacz projekt

opis

Projekt realizowany w formie zajęć laboratoryjnych umożliwiających wykonywanie preparatów zoologicznych. Zajęcia realizowane przy mikroskopach i gablotach zoologicznych owadów z rzędów: Lepidoptera, Coleoptera, Diptera.

zobacz projekt

opis

Warsztaty : Introligator zawód wymarły czy nie ginący ?, skierowane są zarówno dla dzieci i młodzieży, jak też osób dorosłych. Zawód ten obecnie mało znany, wręcz uważany za jeden z zawodów ginących budzi wiele pytań. Warsztaty są okazją do odpowiedzi na pytanie podstawowe co robi introligator ? Jaka jest jego rola w bibliotece? Czy zawód introligatora ma dziś rację bytu i jak widzimy jego przyszłość ? Warsztaty mają na celu zaprezentowanie tajników pracy introligatora. Uczestnicy pod kierunkiem introligatorów będą brali udział w procesie oprawy książek. Introligatorzy zaprezentują sposoby ręcznej oprawy i konserwacji wydawnictw. W ramach warsztatów uczestnicy wykonają teczk i lub notesy, które będą mogli zabrać do domu. Introligatornia Centralnej Biblioteki Rolniczej Oddziału w Puławach funkcjonuje od 1941 roku. Niewątpliwą atrakcją są XIX-wieczne maszyny introligatorskie firmy Krause wykorzystywane do chwili obecnej przy pracach introligatorskich. Zawód introligatora należy obecnie do rzadkości, dlatego warto poznać jego specyfikę i charakter. Czytaj więcej

zobacz projekt

opis

Według WHO wada zgryzu jest to taki stan narządu żucia, który powoduje wyraźne oszpecenie, znacznie ogranicza czynność żucia i oddychania i jest odczuwany jako upośledzenie. Wada zgryzu jest problemem rozwojowym, a więc szeroko rozpropagowana profilaktyka i wczesne, proste leczenie są nieodzowną częścią postępowania prowadzącego do zmniejszenia częstości występowania wad zgryzu. Autorzy wykładu omówią przyczyny rozwoju wad zgryzu oraz metody zapobiegania wadom zgryzu we wszystkich okresach życia od okresu noworodkowego do dorosłości

zobacz projekt

opis

Podstawowym celem projektu jest zapoznanie uczestników z ideą mikroskopii elektronowej. Omówiona zostanie budowa i zasada działania mikroskopu elektronowego SEM oraz możliwości jego wykorzystania. Zaprezentowane zostaną również obrazy mikroskopowe różnych obiektów. Na zakończenie odbędzie się pokaz obsługi mikroskopu.

zobacz projekt

opis

Wydaje Ci się, że wiesz czym jest nauka, ponieważ przechodzisz kolejne stopnie edukacji szkolnej? A co jeśli Ci powiem, że za teoriami spiskowymi stoją nie tylko spiskowcy, ale i naukowcy? Spróbujemy przyjrzeć się, jaka jest rola nauki oraz przyrostu wiedzy ludzi, w tworzeniu się teorii spiskowych, a także tego, jak różne grupy postrzegają naukę i naukowców oraz z czego to wynika.

zobacz projekt

opis

Rozpoznawanie gatunków drzew.

zobacz projekt

opis

Szkoła Diálogo chce przybliżyć mieszkańcom Lublina kulturę Hiszpanii i język hiszpański. W programie przewidujemy konkurs z wiedzy o Hiszpanii z nagrodami! Atrakcje dla dzieci i dorosłych - nauka hiszpańskich słówek połączona z zajęciami artystycznymi i muzycznymi. Zapraszamy!

zobacz projekt

opis

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z metodami pracy w laboratorium hodowli komórek i tkanek in vitro oraz założenia swojej własnej hodowli. Fasola, ogórek, pomidor czy rzodkiew to tylko niektóre z warzyw, które możemy posadzić w szklanym ogródku... i zabrać go do domu!

zobacz projekt

opis

Warsztat pozwala na weryfikację posiadanych kompetencji kierowniczych poprzez udział w grze symulacyjnej. Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły i otrzymają zadanie związane z pracą na stanowisku kierowniczym.

zobacz projekt

opis

Pomimo szeregu działań profilaktycznych próchnica zębów ciągle stanowi chorobę społeczną. Od tysiącleci podejmowane są próby uzupełnienia zniszczonych przez próchnicę tkanek zęba. Przez lata wprowadzano do tego coraz to nowe grupy materiałów. Autorki podjęły próbę odpowiedzi na pytanie czy XXI wiek daje nam szansę na wypełnienie, które połączy się trwale z tkankami zęba.

zobacz projekt

opis

Przy wspołudziale Uczestników w formie warsztatowej zostanie przeprowadzony eksperyment z zakresu optymalizacji pracy z punktu widzenia społecznego optimum. Tematyka warsztatów oraz sposób ich realizacji umożliwi Uczestnikom zrozumienie dwóch ważnych aspektów współczesnej gospodarki. Po pierwsze, pogłębiona specjalizacja prowadzi do zwiększenia efektywności w obrębie całęj gospodarki. Po drugie; łatwiej jest znaleźć instrumenty i sposoby wzrostu produkcji niż dokonać pomiędzy członkami społeczności podziału korzyści płynących z osiągniętego wzrostu.

zobacz projekt

opis

Chcę lubić jazz! to pierwsze wtajemniczenie w świat muzyki jazzowej. Krótki rys historyczny, najważniejsze postaci, podstawowe elementy i muzyka, od początku XX wieku do dziś.

zobacz projekt

opis

Rozpoznawanie gatunków drzew.

zobacz projekt

opis

Katedra Metod i Technik Nauczania bada systemy informatyczne dla małych przedsiębiorstw pod kątem efektywności oraz ergonomii pracy. W badaniach tych występują takie parametry jak: systemy bazowe, motory baz danych, optymalizacja relacji, elastyczność, aktualizacje, ergonomia a w szczególności skalowalność interfejsu, sposoby wyboru funkcji, szybkość wykonywania kodu i inne. Różne są też czynniki przy zmiennej grupie docelowej. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 200 osób, systemy dla małych przedsiębiorstw nie zdadzą egzaminu choćby ze względu na małą skalowalność. Jednak z badań nad elastycznością rozwiązań informatycznych systemów magazynowych można często wyciągnąć skrajn ie różne wnioski, gdyż nierzadko decydującym parametrem okazuje się być silnik bazy danych. Z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązania bezpłatne są najoszczędniejsze i coraz częściej najlepsze szczególnie dla mikrofirm. Czy warto zatem analizować i porównywać rozwiązania bezpłatne z tymi za tysiące złotych? Chcąc zachęcić młodych ludzi do kształcenia się na kierunkach technicznych przygotowane zostały stanowiska komputerowe z systemami magazynowymi najlepszych polskich producentów oprogramowania dla małych i średnich firm. Można na nich zasymulować pracę prawdziwego sklepu przemysłowego by na własnej skórze przekonać się co do przydatności danego rozwiązania choćby z punktu widzenia szybkości zapisu do bazy danych. Analizując rozwiązania różnych firm można przekonać się, że nie tak łatwo dokonać wyboru systemu magazynowego gdyż każdy z nich posiada lepsze i gorsze strony i należy dopasować jego możliwości do wymagań reprezentowanej gałęzi przemysłu. Wreszcie można wpływać na producentów aplikacji by je aktualizowali pod kątem uniwersalności rozwiązań w różnych gałęziach przemysłu. Badania naukowe bardzo pomagają w rozwoju rodzimego przemysłu informatycznego ukierunkowanego na oprogramowanie dla biznesu; wytyczają kierunki jego rozwoju i angażują najnowsze rozwiązania informatyczne firm trzecich. Czytaj więcej

zobacz projekt